New positions available!

07. 12. 2015 Information Jobs

The Czech Centre of Phenogenomics (CCP) of the Institute of Molecular Genetics of the Academy of Sciences, v.v.i., part of the BIOCEV project, announces open positions of:
– unit head for cardiovascular phenotyping laboratory
– technicians in animal facility
– technicians in molecular biology
– technician for transgenic module

For more details about respective positions please see our career page.

České centrum fengenomiky při Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., které jsou součástí centra BIOCEV, vyhlašují výběrové řízení na pozice:
– vedoucí laboratoře kardiovaskulární fenotypizace
– laboratorních techniků/technička pro zvěřinec ÚMG a CCP
– techniky/techničky pro oblast molekulární biologie
– techniky/techničky pro transgenní jednotky CCP

Bližší informace o volných pozicích jsou dostupné na stránce Kariéra.