OPVK Founding the Centre of Transgenic Technologies

Projekt OPVK CZ 1.07/2.3.00/30.0027 Tvorba centra transgenních technologií vytváří v ČR jedinečné specializované pracoviště zaměřené na tuto bouřlivě se rozvíjející oblast molekulární biologie. Toto pracoviště shromáždí tým expertů, kteří, nad existujícím know-how skupin ÚMG, naváží svou aktivitu na mezinárodní konsorcia a sítě, a budou také vzdělávat další specialisty z cílové skupiny projektu v efektivním využívaní transgenních technologií. V ČR odborné a systematické vzdělávání v oblasti záměru projektu neexistuje, přestože využití těchto technologií v mnoha biomedicínských oborech je stále nutnější i pro trvale udržitelnou konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje v ČR, zejména nově budovaných center.

Uvedený projekt má tři hlavní cíle, které vycházejí z jeho odborného zaměření a jsou provázány prostřednictvím jednotlivých klíčových aktivit. Prvním cílem je vytvoření expertního týmu, který bude shromažďovat nové teoretické a praktické know-how k transgenním technologiím a technologiím manipulace DNA na úrovni genomu, přičemž vytvořené expertní centrum bude vytvářet tzv. „open source“ materiálu, technologií i vytvořených mutantních modelů. Tento cíl se netýká jen specializací technologických, ale vytvářený tým bude začleňovat postdoktorátní experty, kteří budou transgenní technologie aplikovat v praxi. To se bude dotýkat jednak různých samostatných biologických druhů a jednak různých orgánů či fyziologických systémů organismu (např. cílení genů důležitých pro reprodukci, funkci oka, metabolismus apod.).

Druhým cílem je navázání aktivit expertů Centra na odborné a vzdělávací mezinárodní aktivity evropských konsorcií INFRAFRONTIER, EMMA a EATRIS, stejně jako mezinárodních vědeckých sítí ISTT nebo SYSGENET. V této aktivitě budou koordinovány zdroje nutné pro expertízu i výměna teoretických poznatků a praktických aplikací.

Třetím cílem je vlastní předávání shromážděných teoretických a praktických poznatků cílové vědecké komunitě a to jak vědeckým pracovníkům, tak studentům. Ti ocení toto vzdělávání, které jim umožní nejen efektivní aplikaci transgenních technologií do vlastních výzkumných projektů, ale také zvýší jejich konkurenceschopnost na pracovním trhu. Do této aktivity je zahrnuto také využívání „open source“ přístup k velké části vytvořených a shromážděných modelů, materiálu, technologií a zprostředkování specializovaných školení v laboratořích zahraničních partnerů vědeckých sítí a konsorcií.

Cílovou skupinou projektu „Centra transgenních technologií“ (CTT) jsou mimopražští akademičtí a ostatní vysokoškolští pracovníci, pracovníci výzkumných institucí a studenti VŠ, kteří jednak využívají zmíněné transgenní a manipulační technologie a jednak využívají nebo plánují zkoumat produkty těchto technologií. Jsou vědci či celé skupiny, které se zabývají základním (např. vývojová biologie) či preklinickým výzkumem, a kteří již zároveň laboratorní zvířecí modely používají nebo se na tuto činnost připravují. Vzhledem ke stále intenzivnějšímu tempu vývoje nových technologií a metod a vytváření nových metodologických přístupů je nutné cílové skupině předávat nové aktuální informace tak, aby i česká vědecká komunita, ve srovnání s mezinárodní komunitou, disponovala aktuálními moderními metodami výzkumu a vývoje.

Celkový rozpočet projektu je 46 431 547 Kč. Hlavním zdrojem finančních prostředků pro projekt je Evropský sociální fond prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v gesci MŠMT a státní rozpočet České republiky.

Vědečtí pracovníci podpoření z projektu:
Irena Jenickova, PhD
Bohumil Fafilek, PhD
Dominika Fricova, MD, PhD
Zuzana Ileninova, PhD
Miluse Hroudova, PhD
Slavomir Kinsky, PhD
Jan Kosla, PhD
Iryna Kozmikova, PhD
Michaela Krausova, PhD
Silvia Petrezselyova, PhD

Vladimir Korinek, PhD – supervisor
Zbynek Kozmik, PhD – supervisor
Radislav Sedlacek, doc., PhD – supervisor