OPVK Founding the Expert Platform for Phenotyping and Imaging Technologies

V rámci Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. a projektu OP VaVpI Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV) vzniká České centrum fenogenomiky, které je národním uzlem mezinárodního konsorica INFRAFRONTIER, a Centrum pokročilých zobrazovacích metod, které je uzlem konsorica EURO-BIOIMAGING. Obě centra rozvíjí technologické a vědecko-servisní platformy, aby mohly poskytovat své know-how české vědecké komunitě.

Projekt OPVK CZ 1.07/2.3.00/30.0050 Vytváření expertního týmu centra fenotypických a zobrazovacích technologií má za cíl vytvořit tým expertů soustřeďující know-how specializovaných fyziologických analýz a zobrazovacích metod, které najdou využití v obou uvedených centrech. Experti, tuzemští a zahraniční vědci, budou školeni v partnerských centrech v zahraničí. Výstupem jejich aktivity bude etablování specifických fenotypických testů a nových zobrazovacích technologií pro práci s modely nemocí a integrace a využití získaných znalostí pro další pracoviště centra BIOCEV a vědeckou komunitu v ČR i zahraničí protřednictvím vzdělávacích kursů, seminářů a servisní činnosti.

Jednotlivé cíle projektu jsou definovány klíčovými aktivitami a jejic cílem je vytvoření specializované a v rámci ČR unikátní vědecko-technologické platformy soustřeďující know-how fenotypické analýzy (charakterizace vlivu jednotlivých genů na fyziologické systémy) biomedicínsky využitelných myších mutantních modelů nemocí v kombinaci s pokročilými zobrazovacími metodami. Část etablovaného týmu odborníků s vybranými specializacemi se po skončení projektu OPVK stane součástí týmu vědecko-technologické platformy Českého centra fenogenomiky a část bude doplňovat tým odborníků Centra pokročilých zobrazovacích metod.

Tým projektu bude mít dvě podskupiny, první věnující se kompletaci fenotypizační platformy, kde budou prováděny jednotlivé fyziologické screeningové testy, a týmu, který bude aplikovat a rozvíjet zobrazovací metody, oba týmy se budou komplementárně doplňovat a budou vedeny a mentorovány zkušenými vědeckými pracovníky z ÚMG. Vybraní experti budou etablovat fenotypizační a zobrazovací technologie při dodržení standardů mezinárodních vědeckých konsorcií, což zahrnuje zaškolení osob v partnerských centrech zmíněných evropských konsorcií. Dalším cílem je logistické provázání jednotlivých speciálních technologií v rámci Českého centra fenogenomiky a konečným cílem pak zapojení projektového týmu a jeho knowhow do fungování centra BIOCEV. Tato strategie umožní efektivní start nového centra v rámci projektu BIOCEV a zajištění excelence v českém i zahraničním měřítku. Projekt chce také položit základy open source a open-access k efektivnímu využívání vytvořených a shromážděných modelů, materiálu a technologií.

Celkový rozpočet projektu je 45 377 875 Kč. Hlavním zdrojem finančních prostředků pro projekt je Evropský sociální fond prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v gesci MŠMT a státní rozpočet České republiky.

Vědečtí pracovníci podpoření z projektu:

Matej Durik, PhD
Iris Mercedes Manosalva Pena, PhD
Kamil Matulka, PhD
Alzbeta Kalendova, PhD
Chrysoula Pantzartzi, PhD
Benoit Piavaux, PhD
Christiana Polydorou, PhD
Jan Prochazka, PhD
Jana Rohozkova, PhD
Maja Sabol, PhD
Tomas Venit, PhD

Pavel Hozak, Prof., PhD – supervisor
Zbynek Kozmik, PhD – supervisor
Radislav Sedlacek, Assoc. Prof., PhD – supervisor