Meeting of patient organisations with journalists / Setkání pacientských organizací s novináři

24. 05. 2024 Event

18 June 2024, 9:00 – 12:30, Prague, Czech Republic /

The second Meeting of Patient Organisations with Journalists organised by the Academy of Patient Organisations (APO) will take place on 18 June 2024 in the morning (9.00-12.30) at Worklounge Příkopy, entrance Panská 845/2, Prague. 4 patient organisations will present their projects at the meeting. In the presentation of the patient organization ASGENT (Association of Gene Therapy), a short talk will be given by PD. Dr. rer. nat. habil. Radislav Sedláček, Director of the Czech Centre for Phenogenomics.

More information and registration form can be found on the APO website.


Druhé Setkání pacientských organizací s novináři organizované Akademií pacientských organizací (APO) se uskuteční 18. června 2024 v dopoledních hodinách (9.00-12.30) na adrese: Worklounge Příkopy, vchod Panská 845/2, Praha. Na setkání budou 4 pacientské organizace prezentovat své projekty. V rámci prezentace pacientské organizace ASGENT (Asociace genové terapie) vystoupí PD. Dr. rer. nat. habil. Radislav Sedláček, ředitel Českého centra pro fenogenomiku.

Více informací a registrační formulář naleznete na webu APO.