Gene and precision therapy – a new hope for the treatment of human diseases / Genová a přesná terapie – nová naděje pro léčbu lidských chorob

22. 05. 2024 Event Lecture

1 June 2024, Prague (PVA Letňany), Czech Republic / Is gene therapy a revolution in the treatment of incurable diseases? How can DNA be altered? Is it safe? Could gene therapy be a bridge to genetic enhancement of humans? Answers to these key questions await you, and we’ll take a peek into the future.

Lecture by Jan Procházka, PhD. at the Science Fair

Saturday 1 June 2024, 15:00 / Science Point in the entrance hall of the Science Fair (reservation of seats is not required)

——————————————————-

Je genová terapie revoluce v léčbě nevyléčitelných chorob? Jak je možné měnit DNA? Je to bezpečné? Nemůže být genová terapie můstek ke genetickému vylepšování lidí? Čekají na vás odpovědi na tyto klíčové otázky a nahlédneme i trochu do budoucnosti.

Přednáška Mgr. Jana Procházky, PhD. na Veletrhu vědy

Sobota 1. června 2024, 15:00 / Science Point ve vstupní hale Veletrhu vědy (rezervace míst není nutná)