Doba genová – Olomouc

07. 12. 2022 Event Lecture

15. 12. 2022, Olomouc / Ve spolupráci s Pevností poznání pořádáme přednáškový cyklus o genetice pro studenty středních škol v Olomouci.

  • Přednáška 1 – Geny – jak fungují a jak jsou řízeny (Geny a regulace genové exprese)
  • Přednáška 2 – Genetická onemocnění – příčiny a vznik (Patogeneze genetických onemocnění)
  • Přednáška 3 – Genová terapie dnes a zítra (Současné možnosti genové terapie a její budoucí vývoj)

Přednášející:

  • Experti Českého centra pro fenogenomiku při Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  • Petr Nickl
  • Tereza Nickl
  • Blanka Mrázková