Videos and Leaflets

Promotional videos / Propagační videa

Introduction of the Czech Centre for Phenogenomics

(duration 03:52 min)


Discover the Czech Centre for Phenogenomics and its services for commercial partners

(duration 02:20 min)


Představení Českého centra pro fenogenomiku

(délka 03:42)


Objevte České centrum pro fenogenomiku a jeho služby pro komerční sféru

(délka 02:14)


Information leaflet / Informační leták


Acknowledgements:

These videos and information leaflets were implemented within the project “Improving the promotion of the services of the Czech Centre for Phenogenomics” (contract ID: S-6420/ŘDP/2021) with the financial contribution of the Central Bohemian Region and from the Operational Programme Research, Development and Education.Tyto videospoty a informační letáky byly realizovány v rámci projektu “Zlepšení propagace služeb Českého centra pro fenogenomiku” (smlouva: S-6420/ŘDP/2021) s finančním přispěním Středočeského kraje a z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

We thank the Massachusetts Institute of Technology (MIT) for the permission to use their video “Genome Editing with CRISPR-Cas9” in our promotional videos.

We also thank McDole, K. and Zheng, Y., Carnegie Institute for Science – Department of Embryology, for making available the video “Time-Lapse Recording of Pre-Implantation Mouse Development” to the community at large.

Last, but not least, we are grateful to the International Mouse Phenotyping Consortium for permission to use their promotional video in our outputs.